Vad är Shorinji Kempo?

Shorinji Kempo är en traditionell budoart och ett utmärkt självförsvar. Shorinji Kempo erbjuder en varierande och mångsidig kampsportsträning som kan utövas av alla, kille eller tjej, ung eller gammal. Det finns tre huvudsakliga mål med Shorinji Kempo, självförsvar, mental utveckling och fysisk hälsa.

 

 

självförsvar mental utveckling fysisk hälsa
Goshin Rentan             Seishin Shuyo                   Kenko Zoshin
Självförsvar             Mental utveckling                  Fysisk hälsa

 

So Doshin, grundare av Shorinji Kempo - Den tänkande människans kampkonst

So Doshin - Shorinji Kempos grundare.
(Kaiso)

 

Shorinji Kempos historia och filosofi

Shorinji Kempo grundades av So Doshin (även kallad Kaiso - grundare) 1947. Han utvecklade ett system som bygger på de tekniker och den filosofi han lärt sig i Kina. So Doshin ville återskapa den tanke Boddhidharma haft när han lärde ut kampkonst och zenfilosofi i Shaolintemplet. Shorinjikempo baseras på enighet mellan kropp och själ samt enigheten mellan styrka och kärlek.

I Shorinjikempo blandas hårda (Goho) och Mjuka (Juho) metoder till ett komplett självförsvar. Du får lära dig såväl slag, sparkar och blockeringar som låsningar, fritagningar och kast. I västvärlden talas det ofta om Shorinjikempo som den "tänkande människans kampkonst". Shorinjikempo är en kampsport där moral och etik sätts i främsta rummet och det finns 6 karaktärsdrag eller grundprinciper som varje elev bör förstå. På japanska kallas detta för "Shorinji Kempo no tokucho". Principerna är grundade på zenbuddistisk filosofi (Kongo Zen) och speglar Shorinji Kempo och dess karaktär som kampkonst. Karaktärsdragen och några korta beskrivningar av dessa följer här:

Ken zen ichinyo

 

Ken zen ichinyo

 

Ett av de mer grundläggande karaktärsdragen i Shorinjikempo är Ken zen ichinyo. Det innebär att kropp och själ är ett och att den mentala och den fysiska träningen är lika viktiga. De hör ihop och föder ofta varandra.

Riki ai funi

 

Riki ai funi

 

Ytterligare ett av de mer tongivande karaktärsdragen är Riki ai funi. Det betyder att styrka och medkänsla hör ihop och är en enhet. Kaiso ansåg att "Medkänsla utan styrka är meningslös, och styrka utan medkänsla är simpelt våld". Det innebär inte att vi förespråkar våld som en problemlösare men det finns situationer då man måste vara stark och modig nog att stå upp mot något som är fel. Det innebär också att med fysisk styrka kommer ett stort ansvar.

Shuhu koju

 

Shushu koju

 

Shushu koju betyder försvar först, anfall sedan. I stort sett alla tekniker vi tränar utgår från försvar och fortsätter i en kontring. Vi söker inte vinst i Shorinjikempo utan vill bara undvika att förlora. I självförsvar får man inga poäng för en knockad motståndare utan syftet är att försvara sig mot en attack och sedan kontra för att förhindra fortsatta attacker.

Fusatsu katsujin

 

Fusatsu katsujin

 

Nära relaterat till Shushu koju är Fusatsu katsujin. I gammal japansk stridskonst har man använt sig av uttrycket "ett slag, en död". Naturligtvis stämmer detta mycket illa med vår filosofi och vi använder hellre uttrycket "Ett slag, för att hjälpa och skydda andra människor". Detta är Fusatsu katsujin. Det finns ingen anledning att försöka skada andra människor utan det räcker att förhindra motståndarens framfart. I Shorinjikempo strävar vi efter att använda så lite våld som möjligt.

Goju ittai

 

Goju ittai

 

I Shorinjikempo blandar vi hårda (Goho) och mjuka (Juho) tekniker. Karaktärsdraget Goju ittai syftar just på detta och hur vi tränar hårt och mjukt tillsammans.

Kumite shutai

 

Kumite shutai

 

Det sjätte karaktärsdraget, Kumite shutai, betyder att parträning är grundläggande. Det innebär att vi tränar i par för att hjälpa och utveckla varandra. Dels har vi denna inställning av en ren praktisk anledning, det är lättare att träna timing, avstånd och liknande med en levande människa som träningspartner. Dels har det en filosofisk anledning då vi tränar i kamratskap för att bygga upp förståelse för att vi inte är ensamma i samhället. Det finns många andra att ta hänsyn till och vi är även i många fall beroende av andra.

Vill du lära dig mer om Shorinjikempos historia och filosofi så finns mycket information på Svenska Shorinjikempoförbundets hemsida.

 
Träning

Vuxenträning


Nu har vi hittat en ny dojo och tar återigen emot nya medlemmar. Välkomna!